Actualización. Redacció del projecte constructiu per l’adequació a la normativa PRL en tallers i dependències de manteniment en línies automàtiques.