Actualización. Servei de la direcció facultativa, direcció d’execució i coordinació de seguretat i salut de l’obra corresponent al projecte de «Rehabilitació de l’antiga escola del Carme per a destinar-la a usos socials, comunitaris i educatius integrant des de la sostenibilitat» de Caldes de Montbui