Asistencia Téc Redacció del projecte bàsic i d’execució complet, del projecte ambiental d’activitats i d’autoprotecció, que inclou la contractació de la direcció facultativa de les obres de rehabilitació de la Masia de Ca n’Altimira, situat a l’av. Catalunya 21, per crear un nou centre cívic-lab. Cerdanyola del Vallès (Barcelona).