Asistencia técnica para a redacción do Plan especial de protección, ordenación, infraestruturas e dotacións de Carnoedo. Sada (A Coruña).