Asistencia técnica para a redacción dos proxectos básicos e de execución das obras de rehabilitación enerxética da envolvente térmica de diversos edificios pertencentes ao Centro Príncipe Felipe. Pontevedra.