Assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres corresponents al projecte d’obra d’un passeig cívic de la Ma-13A entre el Foro de Mallorca i Inca. TM Lloseta i Inca (Illes Balears).