Assistència tècnica de direcció d’obra, direcció d’execució d’obra i vigilància i coordinació de seguretat i salut durant l’execució de les obres de remodelació de l’Avinguda Isidor Macabich en el terme municipal d’Eivissa.