Assistència tècnica de redacció de projecte executiu, direcció d’obra i direcció d’execució del «Projecte executiu de la casa de la música de l’Hospitalet de Llobregat» (Barcelona).