Assistència tècnica per a la redacció del projecte i la direcció de les obres de carril bici segregat a l’avinguda Cornellà a Esplugues de Llobregat (Barcelona).