Assistència tècnica per a la redacció del projecte executiu de remodelació del poliesportiu municipal fase 2, a Ripollet (Barcelona).