Assistència tècnica per a la redacció del projecte i direccions tècniques de l’obra “Condicionament i ampliació d’instal•lacions educatives al CRA Mondúver Safor de Potries noves aules infantil i gimnàs” (Valencia).