Assistència tècnica per a la redacció del projecte i direccions tècniques de l’obra “Legalització del Tossal Penyals, 4