Assistència tècnica per a la redacció del projecte i la direcció de les obres de consolidació i adequació de les naus de Can Trinxet a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).