Assistència tècnica per a la redacció del projecte i la direcció de les obres de reforma de la Plaça de les 13 Roses a Viladecans (Barcelona).