Assistència Tècnica per a l’elaboració de l’Avaluació Ambiental Estratègica del Pla Director de mobilitat de les Terres de l’Ebre (Catalunya).