Assistència tècnica per a l’elaboració del diagnosi de l’estat de les galeries de serveis de vila olímpica, front marítim, avinguda diagonal, amb mesures de contractació pública sostenible. Barcelona.