Assistència tècnica per l’equip del departament de direcció d’inversions en l’anàlisi d’ofertes en presumpció de baixa anormal, en l’aplicació i actualització de procediments associats a criteris de valoració automàtica en els concursos de Barcelona d’Infraestructures, així com en l’estudi i viabilitat de les ofertes i costos de producció i la revisió i aplicació de les revisions de preus dels contractes. Barcelona.