Avantprojecte de reurbanització del c. Sant Gervasi de Cassoles i la Pl. Frederic Soler, l’Estudi Estructural de l’aparcament soterrat a la Pl. Frederic Soler, així com la possible redacció del Projecte Executiu de la reurbanització i altres. Barcelona.