Avantprojecte i projecte Executiu de remodelació del Rovy Espai Cultural, per a la recuperació de l’activitat original de l’edificació: Teatre-Cinema en zona de platea i escenari, amb servei de Bar-Restaurant en vestíbul etc. Vilanova del Camí (Barcelona)