Bases del concurs de projectes per a seleccionar la proposta d’assistència tècnica per a la redacció del Projecte bàsic i executiu de construcció d’un edifici per a 16 allotjaments dotacionals i un equipament comunitari, i dels espais lliures i de viari associats, al barri de Cirera de Mataró (Barcelona).