Concurs de projecte per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres de nova Construcció d’una Residència i Centre de Dia per a la Gent Gran a Terrassa – Sant Pere Nord (Barcelona).