Concurs de projecte per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres de nova construcció d’una Residència i Centre de Dia per a la Gent Gran al Sector del Parc Central de Sabadell (Barcelona).