Concurs de projecte per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les Obres de Nova Construcció d’una U nitat Integrada d’Atenció a Infants i Adolescents (Barnahus) a Terrassa (Barcelona).