Concurs de projecte per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres de Nova Construcció d’una Unitat Integrada d’Atenció a Infants i Adolescents (Barnahus) a la Seu d’Urgell (Lleida). Clau: BSE-22289.