Concurs de projecte per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les Obres de Nova Construcció d’una Unitat Integrada d’Atenció a Infants i Adolescents (Barnahus) a Tortosa (Tarragona).