Concurs de projecte per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres de reforma i ampliació per a l’adequació del Centre Can Ruti de Badalona, al nou model assistencial (Barcelona).