Concurs de projecte per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres de rehabilitació i millora de l’eficiència energètica de l’edifici de l’Estació Enològica, a Reus (Tarragona).