Concurs de projecte per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres de Rehabilitació i millora de l’eficiència energètica de l’edifici de l’Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga (Barcelona).