Concurs de projecte per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció d’obra de nova construcció d’una Unitat Integrada d’Atenció a Infants i Adolescents (Barnahus) a Manresa (Barcelona).