Concurs de projectes, amb intervenció de jurat, amb la posterior contractació del servei de redacció dels projectes bàsic i executiu i de direcció facultativa de les obres del nou arxiu municipal a la Casa Rahola Berga. Roses (Girona).