Concurs de projectes amb intervenció de Jurat per a la selecció d’una proposta que servirà de base per a la contractació de la redacció i posterior direcció del Projecte executiu de rehabilitació de la Fàbrica Nova. Cobertes i façanes. Manresa (Barcelona)