Concurs de projectes amb intervenció de jurat per la Redacció del Projecte bàsic i d’execució, certificació d’eficiència energètica de l’edifici, certificació LEED, Projecte d’activitats ambientals i posterior direcció facultativa de l’Escola de Restauració Santa Coloma (Barcelona).