Concurs de projectes amb intervenció de jurat per seleccionar la millor proposta arquitectònica de la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu i la posterior direcció de les obres de Rehabilitació i millora de l’eficiència energètica del mNACTEC (Museu Nacional de la Ciència i Tècnica de Catalunya), a Terrassa (Barcelona).