Concurs de projectes amb intervenció de jurat per seleccionar la millor proposta arquitectònica de redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres de rehabilitació i millora de l’eficiència energètica i instal·lació de plaques fotovoltaiques al Palau de l’Abat i de la Sagristia en l’edifici del Monestir de Sant Pere de Rodes a El Port de la Selva. Girona.