Concurs de projectes, del servei de redacció del projecte bàsic i executiu i posterior direcció d’obres per a la construcció de la biblioteca de comarcal de Banyoles, redacció de l’estudi de seguretat i salut i l’avantprojecte de la urbanització de l’entorn (Girona).