Concurs de projectes i posterior contractació negociada del servei per a la redacció del projecte bàsic i d’execució de construcció de l’Espai Casa de l’Art. Calonge i Sant Antoni (Girona).