Concurs de projectes per a la redacció de projecte i posterior direcció de les obres de construcció de l’edifici d’habitatges al solar situat al carrer Marroc 128-134 de Barcelona promogut per l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (24/016)