Concurs de projectes per a la redacció del Projecte bàsic i executiu i estudi de seguretat i salut i posterior direcció d’obres en missió completa del condicionament energètic i remodelació interior de l’edifici Mas Aguilar. Navarcles (Barcelona).