Concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres d’Ampliació i reforma del Centre d’Atenció Primària Anton Borja, de Rubí. Clau: CAP-22334