Concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres d’ampliació i reforma del Centre d’Atenció Primària Doctor Josep Alsina i Bofill a Palafrugell (Girona).