Concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres d’ampliació i rehabilitació per a l’Institut 3/2 amb gimnàs La Riera a Badalona (Barcelona).