Concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres de la Nova construcció Escola 1L El Bosc de Rubí (Barcelona).