Concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres de nova construcció d’una Unitat Integrada d’Atenció a Infants i Adolescents (Barnahus) a Lleida. Clau: BSE-22288.