Concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres de nova construcció Institut Escola 2L 30 Passos a Barcelona.