Concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres de reforma de les plantes baixa, 3a i 4a i incorporació de mesures mediambientals del Centre Mossèn Homs de Terrassa (Barcelona).