Concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les Obres de reforma i ampliació per a l’adequació del Centre Calldetenes, al nou model assistencial. Barcelona.