Concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres de reforma i ampliació per a l’adequació del Centre Joan XXIII de Cerdanyola del Vallès, al nou model assistencial (Barcelona).