Concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres de reforma integral de les plantes 4 i 5 i incorporació de mesures mediambientals del Centre Gatassa de Mataró (Barcelona).