Concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres de Rehabilitació i millora de l’eficiència energètica de l’edifici CAP Amadeu Torner de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).