Concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres de Rehabilitació i millora de l’eficiència energètica de l’edifici de l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre. Clau: HMT-22244